Правилник о лиценцирању спортских стручњака

Правилник о лиценцирању спортских стручњака
183 Downloads

Правилник о лиценцирању спортских стручњака Рагби 13 федерације Србије. Овим правилником  регулисано је стручно оспособљавање и лиценцирање рагби 13 тренера и едукатора у Србији.

Датум доношења: 27.01.2017

Датум ступања на снагу: 27.01.2017

Орган који је донео правилник: Управни одбор Рагби 13 федерације Србије